сряда, 8 юли 2009 г.Collection φ
design by Mia Momchilova
assistants: Connie Tabac & Asen Bojilov
photo Deyqn Parouchev

Колекцията φ е конструирана на базата на равнинни геометрични фигури с петоъгълна симетрия. Идеята идва от златното сечение в геометрията, което представлява именно числото φ. Използвани са златните фигури:
1. пентаграм, вписан в правилен петоъгълник,
2. окръжност, чиито дъги са разделени в златна пропорция,
3. правилен десетоъгълник,
4. златна спирала в златен правоъгълник,
5. златен триъгълник.